Undang-Undang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Undang-Undang No....